25/11/05

I wanna move...

... I wanna go... too-too-too-too
I wanna go, I wanna stay... too-too-too-too...

Δεν υπάρχουν σχόλια: