18/4/07

Πάπαλα και η συναυλία του Sivert

των Madrugada. Έτσι, χωρίς καμία απολύτως εξήγηση. Όχι οτι θα πήγαινα τρέχοντας μετά τα προπέρσινα

Δεν υπάρχουν σχόλια: